Välj språk

DHD-Serien

20 - 150 m³/min Fördelar och funktioner

Låga driftskostnader i jämförelse med värmegenererande torkmedel
Kompakt, komplett operationsenhet
Högsta energieffektivitet vid lågtrycks daggpunkter
Konstant tryck daggpunkt
Generellt dimensionerade komponenter garanterar låg differenstryck
Valbar sommar / vinterdrift (+3°C / -40°C)
Effektiv fin oljefiltrering vid den kallaste punkten
Förlängd livslängd hos absorbenten genom extremt låga regenereringstemperaturer