Välj språk

Serviceavtal

En trygghet för Dig som kund

Vårt servicekoncept är framtaget med största fokus på att hålla en hög driftsäkerhet på Din anläggning. Förebyggande underhåll i rätt tid med rätt delar för att säkerställa driften av Din tryckluftsanläggning. Det ger Dig som kund en ökad trygghet och en minskad kostnad för service, reparationer och driftstopp. Våra serviceavtal är levande avtal där drifttid och innehåll kan ändras under avtalstiden om er verksamhet förändras. För att Du som kund ska kunna få full överblick kring ekonomi och budget så är allt servicematerial, arbete och resor för den förebyggande servicen inkluderade i det årliga priset. 

Som avtalskund är Du prioriterad och får tillgång till hjälp både på plats och över telefon. Vi hjälper Dig även med övriga tjänster så som Riskanalyser, Energimätningar, Luftanalyser, Läckagesökning och allt annat som har med din tryckluft att göra.

Fördelar
• Lägre totalkostnad
• Planerad driftsekonomi
• Lägre energiförbrukning
• Möjlighet till förlängd garanti
• Levande avtal
• Prioriterad kund
• Kontinuerlig kontroll
av tryckluftsanläggningen


Vi utför service på våra egna varumärken samt de flesta andra förekommande fabrikat.

Kontakta oss gärna för mer information eller för att boka ett möte där vi tillsammans går igenom Din tryckluftsanläggning. 

Ladda hem vår broschyr om serviceavtal

Ladda hem vår broschyr om service

Du når oss på:
Tel. 020-78 80 00
E-post service@granzow.se