Välj språk

HMW-Serien

4 - 71 m³/min Låga driftskostnader i jämförelse med värmegenererande torkmedel
Kompakt, komplett operationsenhet
Högsta energieffektivitet vid lågtrycks daggpunkter
Konstant tryck daggpunkt
Generellt dimensionerade komponenter garanterar låg differenstryck