Välj språk

Daggpunktsmätare

Övervakning av tryckluftens daggpunkt informerar kontinuerlig om funktionen på kyl- eller AD-tork.

En kontinuerlig mätning av tryckluftens fuktinnehåll, eller så kallad daggpunkt, ger omedelbart besked om någon komponent i anläggningen har dålig funktion eller slutat fungera. Härigenom kan driftstörningar, produktionsbortfall och ökade underhållskostnader undvikas.