Välj språk

Mejeri

Mejeri

Granzow AB erbjuder en rad olika lösningar för att kontrollera fysiska, kemiska och mikrobiella farorna i mjölkproduktionen.

Med den breda produktportföljen kan vi hjälpa till från kompressorn till slutprodukten för att säkerställa produktionen med våra filterlösningar.

Oberoende av slutprodukt, ost, yoghurt, mjölk osv. har vi produkterna för er.

Förutom processfiltrering har Granzow över 50års erfarenhet av tryckluft- och kvävgaslösningar.

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor!