Välj språk

S-3-serien BLUEKAT

30 - 45 kW

BLUEKAT, en helt unik teknik som garanterar absolut oljefri tryckluft från en oljesmord kompressor.

Tekniken bygger på att tryckluften, innan den lämnar kompressorn, passerar en katalysator som omvandlar kolvätena från smörjoljan till koldioxid och vatten. Till och med kondensvattnet blir helt oljefritt så behovet av extra utrustning för kondensrening finns inte längre.

Genom BLUEKAT-tekniken kan vi garantera oljefri tryckluft klass 0 enligt ISO 85731-1. Och det även om insugsluften innehåller kolväten. Alltså renare tryckluft än från en så kallad oljefri kompressor.

BLUEKAT-seriens kompressorenhet är i övrigt identisk med vår beprövade S-3 maskin.