Välj språk

Filterelement

OIL-X EVOLUTION är marknadens mest effektiva och energisnåla filter. En viktig del i detta har filterelementen. 

Elementen till OIL-X EVOLUTION är ett resultat av lång erfarenhet och målmedveten produktutveckling. Resultatet är marknadens effektivaste filtermedia med i stort sett bibehållet lågt tryckfall under hela bytesintervallet.

Läs mer om tryckfallets inverkan på driftekonomin i broschyren.