Välj språk

SO-serien

45 - 355 kW

SO-serien är samlingsnamnet för våra oljefria skruvkompressorer. Leveransprogrammet omfattar både luft- och vattenkylda modeller i effektintervallet 45 - 355 kW. Naturligtvis finns varvtalsstyrning som tillval.

Utmärkande för SO-serien är den robusta kompressionsenheten med en lagerteknologi som tillåter tuff kommersiell drift, tvåstegs axeltätningar av labyrinttyp och väl dimensionerade kylare. Dessa attribut är avgörande för en problemfri drift under många drifttimmar.