Välj språk

Veckour, PVU1

Allt för ofta går en kompressoranläggning även när behovet av tryckluft upphört. Om anläggningen inte stängs av kommer den att producera tryckluft endast för att kompensera för det läckage som alltid finns.

Med vårt programmerbara veckour, PVU1, kan man enkelt lägga in de tider på dygnet när kompressorn skall vara i drift. Under övrig tid är den avstängd. Om man behöver luft under den normala stilleståndsperioden aktiveras enkelt ett timur som håller kompressorn igång under inställt tidsintervall.