Välj språk

Kondensavtappare

En effektiv och säker kondensatavskiljning är vitalt för en väl fungerande produktionsanläggning för biogas.

Rågasen vid biogasframställning innehåller en mängd föroreningar. Väl fungerande kylare och filter är ett krav för att erhålla gas av rätt kvalitet. Men utan fungerande kondensavtappare är investeringen i efterbehandlingsutrustningen nästan meningslös. Därför har vi tagit fram en avtappare som är designad för just denna applikation.

För ytterligare information kontakta Mikael Jansson på telefon 0171-47 80 08. Eller e-mail mikael.jansson@granzow.se.