Välj språk

DB-Serien

11,8 - 225 m³/min Denna värmegenererad adsorptionstork är den vanligaste användningen i medelstor till stora komprimerade luftinstallationer.
I motsats till internt uppvärmda torkar, så är värmarna som används för regenerering lätta att styra, enkla att betjäna och de kan valfritt kombineras med ångvärme.
I dessa torkar är flödet under torkningen och under regenereringen både från topp till botten.