Välj språk

S-4-serien

55 - 160 kW

Med de nya S-4 modellerna lanserar Boge sin fjärde generation av den populära S-serien skruvkompressorer. Under utvecklingen av den nya modellserien har mottot varit ”Designed to take the lead”. Fokus vid utvecklingen har legat på energieffektivitet, låg ljudnivå och servicevänlighet. Resultatet har verkligen motsvarat förväntningarna! Energieffektiviteten har tagit ett stort steg framåt och kan idag räknas som klassledande, ljudnivån har sjunkit till nivåer som är lägst i klassen. Dessutom har service underlättats både gällande åtkomst och tidsåtgång vilket gjort att servicekostnaderna blivit betydligt lägre.

Serien omfattar storlekar från 55 - 160kW med arbetstryck upp till 13 bar, i båda on/off samt varvtalsstyrda versioner.

Några höjdpunkter med S-4;

 • BOGE effilence "IntegrateDrive" skruvpaket
  Nyutvecklat skruvpaket med låga förluster och optimerad effektivitet, med klassledande livslängd.

 • Ljudoptimerat kylluftsflöde
  Kylluftsflödet har förutom optimering för högsta effektivitet även optimerats med ljuddämpande åtgärder genom att jobba med multipla riktningsförändringar i kompressorhöljet. Genom utökat utrymme för kylluften har detta kunnat göras utan tryckfallsförluster.

 • Radial fläkt med lågt varvtal
  Reducering av ljudnivå samt energikostnader – finns även med varvtalsstyrning som tillval för ytterligare energiinbesparing

 • Elastisk "SilentMount" upphängning
  För optimal vibrationsdämpning är alla komponenter monterade med elastiska “Silent Mount” upphängningar mot bottenramen.

 • Servicevänlig konstruktion med designprincipen “Easy access”
  Nödvändig service kan göras från endast två sidor, där alla servicepunkter är placerade för enkel åtkomst.

 • Innovativ oljesepareringsteknik med säker och enkel service
  Den nya designen på oljeseparatortanken ger förutom vibrations- och ljuddämpande egenskaper en klart förbättrad oljeseparering med längre livslängd på separatorelementet. Servicevänligheten har även optimerats med en svivelkonstruktion för behållarens lock

 • Effektiv styrning
  Som standard kommer S-4 serien med den avancerade och intuitiva styrpanelen FOCUS 2.0. Förutom enkelt handhavande finns flera alternativ för extern kommunikation samt en inbyggd avancerad flerkompressorstyrning för upp till totalt fyra kompressorer.