Välj språk

Filterelement andra fabrikat

Även om Din anläggning har filter som inte vi levererat kan vi tillhandahålla utbyteselement. 

Parker, som tillverkar våra OIL-X EVOLUTION filter, producerar även filterelement till de flesta av marknadens filterhus. Dessa element har många gånger bättre prestanda än originalet. Detta tack vare att samma unika filtermedia som i OIL-X används.

I broschyren finns översättningstabeller till många fabrikat men vi har element till fler. Kontakta Granzow för mer information.