Välj språk

Riskanalys

Riskanalys - Arbetsgivarens ansvar

Arbetsmiljöverket har krav på att alla trycksatta anordningar skall genomgå en riskbedömning.
Denna bedömning har till syfte att definiera och eliminera alla tänkbara
orsaker som kan leda till en person-, miljö- eller egendomsskada.

För att riskbedömningen skall kunna utföras, krävs kunskap och insikt i ett antal av Arbetsmiljöverkets föreskrifter, exempelvis 2017:3 rörande användning och kontroll av trycksatta anordningar.

Granzow har utvecklat ett eget system för riskanalys som gör att vi på ett effektivt sätt kan inventera och hjälpa er att riskbedöma er tryckluftsanläggning.

När vi hjälpt er med er riskbedömning får ni en bättre kunskap om er anläggning och ett bra verktyg om anläggningen skall byggas om.

Fördelar
• Potentiella risker hittas
• Efter åtgärder får ni en säkrare arbetsmiljö
• Ökad driftsäkerhet
• Kostnadsbesparingar
• Ökad kunskap om er anläggning
• Verktyg för framtiden
• Myndighetskrav uppfylls

Riskbedömningen skall utföras av någon med tillräcklig kompetens. Har ni inte någon sådan person i er organisation – anlita oss på Granzow AB.

Ladda hem vår broschyr om riskanalys