Välj språk

Olje/vattenseparatorer

I alla kompressorinstallationer, för luft, med en oljesmord maskin måste kondensatet renas innan det släpps i avloppet. 

Alla tryckluftsanläggningar med en oljesmord kompressor installerad skapar en stor mängd oljeförorenat kondensvatten. Oljemängden är så hög att det inte är tillåtet att leda kondensatet direkt ned i avloppet. Därför måste ett reningsverk installeras som separerar oljan från vattnet.

Våra unika reningsverk har en hög avskiljningsgrad och lång livslängd på de integrerade filterelementen. Det renade kondensvattnet har ett restoljeinnehåll på mindre än 10 ppm.

En genomtänkt och enkel konstruktion, med bland annat indikering för filtermättnad, underlättar drift och underhåll och säkrar funktionen så att ofrivilligt oljespill minimeras.