Välj språk

Granzow Total

Bekymmersfri tryckluft
Ibland kan en investering i ny kompressoranläggning kännas som
ett stort ekonomiskt åtagande. Granzow Total är ett helhetskoncept
framtaget för att förenkla tryckluftsproduktionen och inkluderar såväl
hårdvara som underhåll. Detta görs till en fast månadkostnad utan
tillkommande överraskningar.