Välj språk

SF-serien

45 - 250 kW

SF-seriens kompressorer har varvtalsstyrning och är därmed ett naturligt val för användare med varierande tryckluftsbehov där driftekonomi är högt prioriterad. Dessa kompressorer har samma genomtänkta och funktionella uppbyggnad. som S-serien.

Med skruvpaketet direktflänsat till den horisontellt placerade oljebehållaren med inbyggd primärseparering uppnås både kompakta mått och en enastående funktionalitet. Risken för oljeläckage är nästan helt eliminerad genom att komponenterna är sammanbundna med rör eller flänsförband.

Modeller med beteckningen SDF har inbyggd kyltork.