Välj språk

Affärsidé

Vår affärsidé

Granzow AB skall marknadsföra kompressorer, gasgeneratorer, komponenter, efterbehandlingsutrustningar och kompressorstyrningar samt utföra service och reparationer på egna och främmande kompressorfabrikat.

Vårt åtagande mot kunden skall alltid kännetecknas av en hög kvalitet, såväl materiellt som immateriellt.

För kunder i tillverkande industri, kommuner, stat och landsting skall Granzow AB framstå som den bästa leverantören.