Välj språk

Miljöarbete

 

Tryckluft är en säker och praktisk energibärare som på något sätt används i de flesta industriella processer. För styrnining och reglering kommer ännu fler användare i kontakt med mediet. Och inte minst vid rök- och vattendykning är användandet obligatoriskt. Man kan kort säga att man kommer i kontakt med tryckluft vid nästan alla aktiviteter.

Så långt syns allt gott, men som så ofta finns det även här en baksida. Vid komprimering av luft går det åt energi, oftast i form av elektricitet, som producerats med någon form av miljöpåverkan som följd. Vi kan inte heller bortse från att de flesta kompressorerna innehåller en hel del olja som blandas med tryckluften och kondensvattnet. Den olja som inte lämnar kompressorn på det viset skall med jämna intervall bytas.

Som en av de ledande leverantörerna av tryckluftsutrustning i landet har Granzow en ingående kunskap om både fördelar och nackdelar med tryckluftsanvändning. Dessa kunskaper har vi som bas i vårt miljöarbete med målsättningen att erbjuda våra kunder en energisnål och miljövänlig tryckluftsproduktion. Ett mål som gynnar Dig som tryckluftsanvändare, vår gemensamma miljö och även oss som leverantör. Det finns bara vinnare om man anlitar Granzow AB som partner för tryckluftsförsörjningen.

Vår miljöpolicy

ISO 14001 certifikat